Log ind

Kun for medlemmer.Tina Jørstian

www.tinajorstian.com


MINE MOTIVER er altid hentet i den ydre, sansede virkelighed. Men jeg maler med blikket vendt indad – jeg forsøger at fremkalde spor af de billeder, vi skaber i bevidstheden – umiddelbare eller lagrede Indtryk, erindringer, forestillinger, drømme. Ikke som et privat anliggende, jeg er optaget af det fællesmenneskelige, det arketypiske.

Jungs psykologi spiller en væsentlig rolle for mig, ikke mindst hans arbejde med at afdække, hvordan det ubevidste udtrykker sig i symboler og billeder. Jung opdagede, at der var en overraskende overensstemmelse mellem hans opfattelse af den psykiske erkendelsesproces og middelalderens alkymistiske forestillinger, som ofte blev formidlet som symbolske billedfortællinger. 

Alkymisterne arbejdede med eksistensens store spørgsmål – naturen, livet, døden, sjælen – ikke på et abstrakt plan, men håndgribeligt, sanseligt og konkret: Fænomener som vand, damp, dug, ild, lys, mørke, jord, sten, glas, salt, kviksølv, svovl, guld, sølv, sol, måne, kolbe, kar, sort, hvid, blå, gul og rød repræsenterer i alkymien menneskelige egenskaber og psykiske processer. Det taler til mig og er en motivskabende inspirationskilde i mit arbejde med maleriet.

 

Min baggrund er arkitekt fra Kunstakademiets Arkitektskole med speciale i visuel kommunikation og visuel erkendelse. Jeg har altid beskæftiget mig med billeder og billedkunst – som grafiker, redaktør, forfatter, mangeårig medarbejder på Louisiana og ikke mindst som udøvende.

 

KONTAKT:

Tina Jørstian

mail: tj@replic.dk

insta: @tinajorstian

mo: 51519100