Formand

Ingeborg Rørbye

ingeborg.rorbye@gmail.com

Næstformand

Ann-Marie Sofie Højgaard

annmariehojgaard@gmail.com

Suppleant

Christel White

christel.white@gmail.com

Suppleant

Birthe Jensen

birthe.jewels2go@gmail.com

Revisor

Ulla Hansen

dennemme@hotmail.com

Webmaster

Tommy Andreasen

tommy@kompf.dk

Sekretær

Jan Tholin

jananderstholin@gmail.com

Kasserer/Webredaktør

Susanne Buus-Pedersen

subuus@gmail.com

Webredaktør/Social Media

Henrik Thorhauge Sørensen

hts.kaotika@gmail.com

Pr. 2. maj 2022 består bestyrelsen af:

Bestyrelsesmedlemmer:

Ingeborg Rørbye

Henrik Thorhauge Sørensen

Jan Tholin

Ann-Marie Sofie Højgaard

Susanne Buus-Pedersen

 

Suppleanter:

Birthe Jensen

Christel White

 

 

Spørgsmål vedr. medlemskab – herunder ønske om indmeldelse – sendes til kassereren på kunst2100@gmail.com.

 

Et års medlemskab koster kr. 200,-. Kontingentet dækker perioden 1/7–30/6.

 

Ved medlemskab forventes aktiv deltagelse i foreningens liv.

Optagelse som medlem i Kunst2100 kræver, at man har enten bopæls- eller værkstedsadresse i 2100 København Ø.