Formand

Ingeborg Rørbye

ingeborg.rorbye@gmail.com

Næstformand

Ann-Marie Sofie Højgaard

annmariehojgaard@gmail.com

Bestyrelsesmedlem

Birthe Liktner

bliktner@gmail.com

Bestyrelsesmedlem

Henrik Thorhauge Sørensen

hts.kaotika@gmail.com

Revisor

Ulla Hansen

dennemme@hotmail.com

Webmaster

Tommy Andreasen

tommy@kompf.dk

Sekretær

Jan Tholin

jananderstholin@gmail.com

Kasserer/Webredaktør

Susanne Buus-Pedersen

subuus@gmail.com

Pr. 9. maj 2023 består bestyrelsen af:

Bestyrelsesmedlemmer:

Ingeborg Rørbye, formand

Ann-Marie Sofie Højgaard, næstformand

Jan Tholin, sekretær

Susanne Buus-Pedersen, kasserer, webredaktør

Birhte Liktner, bestyrelsesmedlem

Henrik Thorhauge Sørensen, bestyrelsesmedlem

 

Spørgsmål til og kommunikation med bestyrelsen - også når det gælder spørgsmål til et enkelt bestyrelsesmedlem - sendes som hovedregel til foreningens mail: kunst2100@gmail.com

 

Et års medlemskab koster kr. 200,-. Kontingentet dækker perioden 1/7–30/6.

 

Ved medlemskab forventes aktiv deltagelse i foreningens liv.

Optagelse som medlem i Kunst2100 kræver, at man har enten bopæls- eller værkstedsadresse i 2100 København Ø.