Don Butler
                                   

                              

 DON BUTLER...................... ART DECAY.................... ATELIER EASTSIDE

 

Jeg er fragmentkunstner - mine værker består af alle mulige slags fragmenter.

som jeg forener til dannelse af nye figurer, relieffer og billeder med hver deres

eget unikke udtryk - fragmenterne får nyt liv, når jeg bringer dem sammen. 

 

                                      Kontakt Atelier EastSide

Fotoerne foroven viser et lille udsnit af de forskellige værker, jeg skaber.

Er du interesseret i blot at se mere eller købe værker, så kontakt mig på

 

        23 66 78 62     &    35 38 22 48    eller   butler.db@mail.tele.dk

                 og vi kan aftale et besøg og fremvisning på atelieret.

 

                                     At skabe med fragmenter

Mine værker er oftest ret forskellige - deres særpræg afhænger altid af de

fragmenter, jeg føler kan harmonere med hindanden. Den røde tråd i 

Art Decay er, at finde, genoplive og forene fragmenter, og lade de enkelte

fragmenters iboende egenskaber styre hvordan værkerne udtrykker sig.

 

De fleste værker består af flere fragmenter, andre af kun et enkelt fragment,

som er så udtryksfuld, at det hviler i sig selv.  En serie værker kan også

dannes, når flere fragmenters udseende eller størrelse har noget til fælles.
 

For mig er fragmenter ethvert brudstykke / objekt / materiale - enhver ting

eller genstand, jeg støder på, som har en særlig form, patinering eller

fremtoning, der kan indgå i et nyt værk. Fragmenter finder jeg overalt - sten

/ træ / jern - ude i naturen, ved havstokken og i skoven - kasserede og

afstødte metaldele / beslag / redskaber / byggematerialler - på veje og stier,

i bygninger og på bopladser - alle slags fragmenter byder jeg velkommen !

 

     ART DECAY > former < > fragmenter < > forvitring < > nye former

Art Decay synliggør det essentielle kredsløb af former, fragmenter, forvitring

og nye former - den vitale proces, som forbinder alle ting i unikke, dynamiske

mønstre - bestemt og udtrykt gennem alle de tilfældige iboende elementer af

en given ting, et givet sted og øjeblik i tiden. Menneskets skabende handlinger

danner bro mellem denne subtile proces og forestillnger om form og formål.

 

                                              Min baggrund

Jeg har boet og arbejdet i Danmark siden 1963, de sidste 50 år på Østerbro.

Er født i England i 1941. Har arbejdet med fragmenter / formgivning siden 1980.

Er arkitekt fra Det Kongelige Dansk Kunstakademi 1974, og tømrer & bygnings-

snedker fra England i 1961. Arbejdet med bygningsarkitektur siden 1970'erne.

 

                                     Mine tidligere udstillnger

                 Kunst2100 på DOCKEN....................................2019

                 Fragmenter & Forvitring

                 Fællesudstilling I Kunstnerforeningen Kunst2100             

 

                 Kunst2100 på DOCKEN....................................2018

                 Fragmenter @ Nordhavn

                 Fællesudstilling i Kunstnerforeningen Kunst2100

                          

                 Atelier EastSide          privat udstilling...............2010

                 Fragmenter # Farver # Former

                 Fællesudstilling med kunstmaler Martin Butler 

               

                 Statens Byggeforsknings Institut SBI................2010

                 Månedens kunster i maj

 

                 Atelier EastSide           privat udstilling..............2005

                 Former & Masker & Figurer

 

                 AOF Danmark Kunstforening............................1999

                 Mødet med Fragmenter

 

                 Galleri L.B. Kompagnihuset...............................1997

                 Steler & Sten

 

                 Dansk Ingeniørforenings Pensionskasse..........1997

                 / former / fragmenter / forvitring / former /

 

                 Jægerpris Kommune Rådhus............................1996

                 Forvitring & Form

 

                 Pakhusgalleriet Forsinge...................................1996

                 Jern & Sten & Ben

 

                 Helsingør Kommune..........................................1994

                 Konkurrence om en skulptur ved flyvebådspladsen

                 Maritim Form

 

                 Københavns Kommunes Kulturhus...................1992

                 Kulstof 1992

                 Former af Fragmenter

 

                 Atelier 22 København........................................1992

                 Fragmenter & Former & Figurer